Predavateljica, mag. Zdenka Grlica je bila od 23. do 27. aprila 2018 gostja Fakultete za turizem in gostinstvo Ohrid (Makedonija). V okviru programa Erasmus+, mobilnost osebja z namenom poučevanja na visokošolski instituciji, je študentom različnih študijskih programov in letnikov predstavila možnost uporabe statističnih analiz na področju turizma. Tekom obiska fakultete je bilo realizirano tudi srečanje z vodstvom in predavatelji fakultete. Tema razgovora so bile možnosti nadaljnjega sodelovanja in skupni projekti v okviru programa Erasmus+.

Dr. Anton Vorina je v okviru programa Erasmus+ od 27. 4 do 3. 5. 2017 gostoval na Riga Technical University v Latviji. Študentom visokošolskega in magistrskega študija smeri ekonomija in inženirstvo je predaval sledeče teme: Kako se motivirati za delo? Katere kompetence bodo potrebovali vodje v prihodnosti? Kako zagotoviti kakovostno storitev?

Predavateljica Mojca Sendelbah je bila v okviru Erasmus+ mobilnosti z namenom usposabljanja v času od 17. 5. do 20. 5. 2017 gostja neprofitne organizacije Deša Dubrovnik – Regionalni centar za izgradnju zajednice i civilnog društva. Deša deluje na področju socialne ekonomije z različnimi projekti v obliki delavnic, izobraževanj in usposabljanj za različne skupine ranljivih skupin prebivalstva (mladi, ženske, starejši). Deluje na področju ohranjanja kulturne dediščine in razvoja podeželja. Sodelujejo tudi v širokem mednarodnem projektu SUSY, ki vključuje udeležence iz kar 23 držav. Dnevi socialne ekonomije so bili organizirani v smislu okroglih miz in delavnic na temo problematike in dobrih praks, ki so jih predstavili eminentni udeleženci: vodilni hrvaški strokovnjak na področju socialne politike Gojko Bežovan s Pravne fakultete Univerze v Zagrebu, Lidija Pavić-Rogosić, članica Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, Dubravka Akšamović s Pravne fakultete v Osijeku, ki je predstavila projekt Pravno-ekonomske klinike, Marko Pavičić in Mario Dodig, ki sta predstavila Zadrugo etičnega financiranja in Etično banko. Naša predavateljica pa je lahko predstavila Zakon o socialnem podjetništvu in primere dobre prakse v Sloveniji, kjer je danes registrirano že 251 socialnih podjetij.

Predavateljica Silvija Tintor je bila v okviru Erasmus+ mobilnosti z namenom poučevanja v času od 20. 11. do 24. 11. 2017 gostujoča predavateljica na University of Tartu v Estoniji. To je po velikosti druga največja univerza v Estoniji s 14.500 študenti. Univerza je dobro organizirana, vzdušje prijazno in mirno. Z lektorjem za nemški jezik Martinom Schoenemannom je študentom na različnih ravneh (dodiplomski, master in doktorski študij) predavala na temo »profession/working life«. Na predavanjih je vladalo sproščeno in prijetno vzdušje, študenti so radi in z zanimanjem sledili naši predavateljici.