Erasmus+2019: Mobilnost osebja za usposabljanje

Med 20. 6. in 22. 6. 2019 je bil mag. Bojan Sešel v okviru Erasmus+ Staff Mobility for Training gost Ekonomske fakultete Niš. Cilj študijskega obiska je bil spoznati njeno delovanje in dolgoročne razvojne usmeritve institucije, njeno povezovanje z gospodarstvom ter seznanitev s problemi regionalnega razvoja. Pogovor je tekel tudi o nadaljnjem povezovanju obeh institucij v okviru projektov Erasmus+ in drugih oblikah sodelovanja ter pri organizaciji in udeležbi na mednarodnih konferencah.

Mobilnosti z namenom usposabljanja se je  od 22. 6. 2021 do 25. 6. 2021udeležil dr. Anton Vorina na Ekonomski fakulteti v Nišu.

Srečal se je z vodstvom fakultete, dekanom dr. Tadija Djukićem o možnostih nadaljnjega sodelovanja.

Za pridobitev znanja s področja organiziranja “hibridnih” poletnih šol v prihodnosti, se je udeležil se je hibridnega seminarja “Demografski tokovi”, kjer so bili udeleženci tako študentje kot profesorji.

Kot večkratni udeleženec poletne šole, je imel sestanek z vodjo organizacijskega odbora za izvedbo »Summer School« gospo Marino Stanojević in prof. dr. Dragano Radenković Jocić, prodekanico za znanstveno delo o delu v prihodnosti glede na spremenjene razmere.

S ciljem pridobiti nova znanja s področja pisanja strokovnih in znanstvenih člankov ter recenzij je imel razgovor z urednico revije Ekonomske teme, prof. dr. Dragana Radenković Jocić in urednikom revije Facta, prof. dr. Dejanom Spasićem.

Mag. Bojan Sešel  je bil od  23. 6. 2021  do 26. 6. 2021 gost na Akademiji strukovnih studija Južna Srbija s sedežem v Leskovcu.

30. 5. 2019 je bila z odlokom vlade ustanovljena Akademija strukovnih studija Južna Srbija. Pod njenim okriljem se je združilo 5 visokih šol v pet odsekov: Odsek Visoka poslovna škola Leskovac, Odsek za poljoprivredno-prehrambene studije, v Prokuplju,  Odsek Visoka škola za vaspitače Bujanovac, Odsek za tehnološko umetničke studije v Leskovcu in Odsek Visoka poslovna škola Blace. Naš dolgoletni partner Visoka poslovna škola Leskovac je tako postala član novoustanovljene Akademije. Cilji mobilnosti so bili spoznati novo vodstvo in področje delovanja nove organizacije Akademije strukovnih studija Južna Srbija ter njene programske in strateške cilje. Posebna pozornost je bila namenjena aktivnostim in vsebini projektov, ki jih vodi Akademija in so ključni za izmenjavo znanja in izkušenj. V okviru obiska je bil podpisan posebni sporazum sodelovanja  med obema institucijama. Sporazum predvideva seveda nadaljnjo mobilnost predavateljev in študentov, sodelovanje v skupnih raziskovalnih in strokovnih projektih, sodelovanje na konferencah in drugih ciljev v skupnem interesu obeh institucij. Sporazum o sodelovanju sta podpisala predsednik Akademije dr. Zvonko Zlatanović in mag. Bojan Sešel.

Naš predavatelj dr. Anton Vorina se je od 8. 7. do 13. 7. 2019 udeležil poletne šole v organizaciji Ekonomske fakultete v Nišu. Študenti ekonomije z več evropskih univerz so bili gostje na 14. Mednarodni poletni šoli ekonomije. Tema je bila zelo zanimiva in aktualna: ”NEW SKILLS FOR NEW JOBS” in je bila predstavljena v obliki predavanj, številnih delavnic in simulacij. Študentje so bili razdeljeni v več ekip za različne študije primerov. Na zadnji dan so ekipe predstavile svoje rešitve.

Dr. Vorina je predstavil našo državo in izvedel predavanja na temo: “Future jobs- focused on automobile industry (electric vehicles)”.