VIZIJA

Višja strokovna šola želi biti vodilna višja strokovna šola v pokrajini, ki izvaja različne višješolske programe glede na potrebe okolja in je pomemben dejavnik razvoja pokrajine.

POSLANSTVO

Izvajati kakovostno višješolsko izobraževanje v neposredni povezavi z gospodarstvom, sodelovati v različnih projektih in slediti trendom družbe v duhu trajnostnega razvoja ter večje družbene odgovornosti.

Dolgoročni razvojni program