Lara Mogu, študentka prvega letnika rednega študija,  je pridobila štipendijo za mobilnost študentov z namenom prakse v okviru programa Erasmu+. Njeno delovno mesto je bilo tako od 12. januarja do 11. marca 2017 na zimski pravljični lokaciji. Delo namreč opravlja v podjetju Lärchenstadl GmbH, katerega restavracija se nahaja na 1.600 m nadmorske višine v smučarskem središču Katschberg v Avstriji. Lara se je spopadla z različnimi delovnimi nalogami: naročila, spoznavanje računalniškega programa Orderman, sodelovanje pri odpravi napak pri plačevanju s kreditnimi karticami, sprejem gostov, urejanje dokumentacije. Med delom je imela krasen razgled, kaj pravite? In po uspešnem zaključku dela je čas za sani.

Pridobila je dragocene izkušnje, nova znanja in predvsem izboljšanje nemškega jezika, nove prijatelje in kolektiv, ki jo je toplo sprejel medse. Hvala lastnikom in mentorjem podjetja Lärchenstadl GmbHza za ves trud in čas..

Redna študentka Lara Mogu je pred in po opravljeni praksi v tujini opravila test znanja nemškega jezika. Iz stopnje B1 – sporazumevalni prag je preskočila na C1 – raven učinkovitosti. Z drugimi besedami raven C1 pomeni: nemščino odlično obvladate. Pri slušnem razumevanju je dosegla celo raven C2 – raven mojstrstva. Bravo Lara.