Zgodovina šole

Višja strokovna šola je specializirana poslovna šola, ki se nahaja na odlični lokaciji v centru mesta, blizu avtobusne in železniške postaje. Nove, velike in sodobno opremljene predavalnice so bile predane svojemu namenu 2. 10. 2000. Na otvoritvi je spregovoril župan Mestne občine Celje, gospod Bojan Šrot, in poudaril pomen tega dogodka in pridobitve za mesto Celje, celjsko regijo in njen gospodarski razvoj.

V študijskem letu 2001/2002 smo pričeli izvajati višješolski študijski program komercialist, program računovodja pa v študijskem letu 2005/2006. V študijskem letu 2008/2009 ju je nadomestil prenovljen višješolski študijski program ekonomist.

Študijski program ekonomist je nastal v okviru projekta posodabljanja in razvoja višješolskih programov, ki dajejo poudarek povezovanju teoretičnega in praktičnega izobraževanja. Program je vrednoten po kreditnem sistemu ECTS in omogoča horizontalno prehodnost študentov med moduli in uveljavljanje pridobljenih kreditnih točk v nadaljnjem izobraževanju. Na osnovi zaznavnih potreb na trgu Višja strokovna šola izvaja izbirne module tehnični komercialist in računovodja.

V študijskem letu 2011/2012 smo pričeli izvajati študijski program Organizator socialne mreže, v študijskem letu 2014/2015 pa še študijski program Varovanje, in sicer za izredni študij.

Kronika 2000 - 2015          Kronika 2015 - 2019