Na šoli redno izvajamo samoevalvacijo, v katero so vključeni študentje, višješolski predavatelji, zaposleni in delodajalci. Izvajamo naslednje ankete:

  • Anketa o šoli in študijskem procesu
  • Anketa o izvedbi predmeta in izvajalcih
  • Anketa o praktičnem izobraževanju
  • Anketa za diplomante
  • Anketa o zadovoljstvu strokovnih sodelavcev
  • Anketa za mentorje praktičnega izobraževanja v organizacijah

Ankete za študente

Ankete za zaposlene

Ankete za delodajalce