Višja strokovna šola

Ekonomska šola Celje (do leta 2013 Poslovno-komercialna šola Celje), Višja strokovna šola, je javna višja šola, ki izvaja študij v programih ekonomist, organizator socialne mreže in varovanje.

Prednost študija na Višji strokovni šoli je osebni pristop predavateljev do vseh študentov, saj študijske obveznosti prilagajamo potrebam študentov. Posredovanje znanja temelji na povezovanju teoretičnega in praktičnega izobraževanja. Zaposleni so strokovno usposobljeni predavatelji z ustrezno izobrazbo in z izkušnjami iz prakse. Več predavateljev prihaja tudi neposredno iz delovnih organizacij.