PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Praktično izobraževanje je pomemben del višješolskega strokovnega izobraževanja in obsega 40 % celotnega izobraževanja oziroma 400 ur letno.
Vse informacije glede izvedbe praktičnega izobraževanja najdete v spletnih učilnicah za PRI. Dodatne informacije lahko dobite pri organizatorici PRI v času govorilnih ur po predhodni najavi po elektronski pošti.

Petra Tomšič

E-pošta: petra.tomsic@escelje.si

Telefon: 03 428 54 54
Govorilne ure: sreda od 9.00 do 12.00