Smo prva višja strokovna šola v Sloveniji, ki izvaja redni študij v programu organizator socialne mreže. V študijskem letu 2024/2025 bomo izvajali:


Predstavitvene zgibanke

Ekonomist - komerciala  Ekonomist - računovodstvo  Organizator socialne mreže


Predstavitev programov

Ekonomist - komerciala Ekonomist - računovodstvo Organizator socialne mreže


Sprehod po šoli


Izjave zadovoljnih diplomantov

Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola je ustanova, kjer študentje niso le številke, kjer ti predavatelji pomagajo, ko imaš težave pri razumevanju snovi ali kako drugače. Predavatelji so prijazni in razumevajoči. Sama lahko povem, da sem imela nekaj zdravstvenih težav tekom študija, vendar so mi bili vedno pripravljeni pomagati. Tudi med pisanjem diplome sem dobila ogromno pomoči in koristnih informacij, da sem svoje delo uspešno zaključila. Moja beseda za šolo bo vedno dobra, saj sem pridobila več samozavesti in usvojila znanje, ki mi sedaj pomaga na moji poslovni poti.

Za višješolski študijski program sem se odločil, ker je ustrezal mojemu tedanjemu delovnemu mestu komercialnega direktorja v večjem slovenskem trgovskem podjetju. Največja prednost izobraževanja na Višji strokovni šoli je njegova široka uporabnost v poklicih povezanih s trgovino. Strokovnost in bogate praktične izkušnje predavateljev so nam veliko pomenile. Po diplomi nas je nekaj študij nadaljevalo na visoki šoli in ga tudi že uspešno zaključilo.

Za študij na Višji strokovni šoli me je navdušila prijateljica, ki je tu že študirala.  Že pred koncem študija sem v službi napredovala, kar me je še bolj spodbudilo k študiju. Po diplomi na višji šoli sem študij nadaljevala na visoki šoli in postala magistrica menedžmenta. Hvala Ekonomski šoli Celje, Višji strokovni šoli za temelje moje kariere!


Navdušenje prijateljev me je prepričalo za vpis. Nova znanja, prijazen, profesionalen in sproščen odnos s predavatelji so me povsem prevzeli. Po diplomi sem študij nadaljevala na visoki šoli in nato vpisala še magistrski študij, ki sem ga tudi že zaključila.

 

Povod in zagon v svet študija mi je dal prav odličen začetek na Ekonomski šoli Celje, Višji strokovni šoli. Smo zelo majhen “kolektiv”, kar je za nas študente velika prednost, saj se med sabo vsi poznamo. Odlično se počutimo, ker nas tudi predavatelji poznajo po imenih. Z njimi se lahko o vsem pogovorimo, razumejo nas, če imamo težave, in nam pri njihovem reševanju pomagajo. Študenti se vsako leto udeležimo različnih strokovnih aktivnosti, kot so ekskurzije, poletna šola v Srbiji in tabor Špic v Murski Soboti idr. 

 

Na Višji strokovni šoli se res dobro počutim in bi se še enkrat vpisala. 

Super predavatelji in ostali kolektiv. Zanimiv in praktično usmerjen študij. Šola kjer nisi le številka. Res lepi spomini. Letos bo 10 let, kar sem pričel s študijem na tej šoli. Tako da, kdor se odloča za študij na tej šoli, mu lahko iz prve roke povem, da mu ne bo žal.

Z vpisom na VSŠ se je moja profesionalna pot na področju sociale začela. Hvaležna sem šoli, da mi je nudila dovolj obširen in strokoven vpogled v področje sociale, po katerem sem razvila nadaljnjo željo, da je to res področje, ki me zanima in tako sem skozi leta še nadgrajevala svoje znanje tako z nadaljnjim formalnim izobraževanjem kot tudi s pridobivanjem praktičnih izkušenj skozi svoje delo. Hvala in pozdrav vsem predavateljem.


Že eno leto je odkar sem diplomirala, vendar pogrešam vse, kar me spominja na to šolo. Toplo priporočam vsem, ki se odločate za študij, saj na tej šoli ne boste samo številka!