Silvija Tintor

Med 28. 8. in 2. 9. 2022 sem se v mestu Limassol na Cipru udeležila izobraževanja pod naslovom »Create the Future Leaders and Innovators in your Classroom«.

Predavanja so potekala od ponedeljka do petka, od 9.00 d0 13.30, pod vodstvom izkušene, odlične predavateljice Dr. Jacqui Ashton Smith. Učitelji in predavatelji so/smo vodje, postavlja pa se vprašanje, ali smo tudi kakovostni in inovativni. Predavanja so dala odgovore na marsikatero vprašanje, dvome in kritiko. Izmenjali smo izkušnje, primerjali in ocenjevali. Po predavanjih smo se udeleženci družili in, kot vedno na takšnih srečanjih, ugotovili, kako pomembno se je učiti, potovati, spoznavati druge kulture in tradicije.

Ana Marija Gračnar

Od 28. 8. do 1. 9. sem se udeležila Erasmus+ izobraževanja na Cipru z naslovom “Creating Leadership and Innovation in Education Establishments”, kjer smo se poglobili v koncepte vodenja in inoviranja v izobraževalnih ustanovah. Program je zajemal različne vidike, ki nam bodo pomagali razvijati kompetence za učinkovito vodenje in spodbujanje inovacij v pedagoškem okolju.

Med izobraževanjem sem imela priložnost sodelovati v interaktivnih delavnicah, kjer sem se naučila praktičnih pristopov k vodenju, vključno z upravljanjem timov, komunikacijo zaposlenih in reševanjem izzivov v izobraževalnih ustanovah. Poleg tega sem pridobila vpogled v sodobne trende in teorije v vodenju, ki so prilagojene specifičnim potrebam izobraževalnega sektorja.

Poseben poudarek je bil tudi na inovacijah v izobraževanju. Skozi predavanja smo raziskovali nove pristope k poučevanju in učenju, vključno z uporabo tehnologije, aktivnimi metodami poučevanja in prilagajanjem programa različnim potrebam študentov. S sodelovanjem z mednarodnimi kolegi sem pridobila različne perspektive in ideje, ki jih bom lahko vključila v svoje delo ter prispevala k spodbujanju inovacij, ki bodo pozitivno vplivale na izobraževalni proces in rezultate študentov.

(Tekst in foto: Ana Marija Gračnar)