PRVI PRIJAVNI ROK
Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite od 20. februarja do 15. marca 2024 z
elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga podpisanega pošljite skupaj z zahtevanimi dokazili:
1. s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na  naslov:
Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000  Celje
ali
2. skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje-si

Oddati smete samo eno prijavo, na katero pa lahko napišete oziroma se prijavite v največ tri višje strokovne šole oziroma v tri različne višješolske študijske programe. V prijavi po prednostnem vrstnem redu navedite, v katere višješolske študijske programe se želite vpisati. Šteje se, da se prijavljate v različne višješolske študijske programe, če se za vpis v isti program prijavite za redni študij, izredni študij, na sedežu višje strokovne šole oziroma v drugem kraju. Vrstni red zapisanih šol in višješolskih študijskih programov je zelo pomemben, saj boste uvrščeni v prvega, za katerega boste izpolnili vse vpisne pogoje.

Zadnji dan za prijavo je 15. marec 2024. Po tem datumu vrstnega reda zapisanih višješolskih študijskih programov oziroma študijskih želja ni mogoče več spremeniti.

Višješolska prijavna služba bo do 22. julija 2024 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Kandidati, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se na povabilo višje strokovne šole vpišejo do 21. avgusta 2024.

DRUGI PRIJAVNI ROK
Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 23. avgusta 2024 na spletni strani Višješolske prijavne službe.
Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 23. avgusta do 29. avgusta 2024 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Prijavite se po enakem postopku kot na prvem prijavnem roku.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga podpisanega pošljite skupaj z zahtevanimi dokazili:
1. s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na  naslov:
Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000  Celje
ali
skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje-si

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2024 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Kandidati, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se na povabilo višje strokovne šole vpišejo do 1. oktobra 2024.