ALUMNI KLUB

Alumni klub strokovno in družabno povezuje nekdanje študente, diplomante Višje strokovne šole iz vseh generacij  naših študijskih programov. Namenjen je povezovanju diplomantov, predavateljev in poslovnih partnerjev šole.
Želimo si, da bi člani našli v okviru delovanja kluba kar največ skupnih interesov in bo klub prepoznaven po razvijanju in promoviranju interdisciplinarnega sodelovanja med Višjo strokovno šolo, njenimi diplomanti, gospodarskimi subjekti ter institucijami doma in v tujini. Ob združitvi znanja, izkušenj in idej iz šolskega in gospodarskega okolja bomo veliko pridobili prav vsi sodelujoči. Prizadevali si bomo za preplet teoretičnega in praktičnega znanja ter čim bolj raznoliko ponudbo sodelovanja med diplomanti, predavatelji, študenti in gospodarstvom.
Članstvo v klubu je prostovoljno in brezplačno.

Alumni klub omogoča:
• nadaljnji osebni in strokovni razvoj diplomantov,
• promoviranje znanja in dosežkov svojih članov,
• izmenjavo izkušenj na primerih dobre prakse,
• skrb za ugled izobrazbe, ki jo zagotavlja Višja strokovna šola,
• spodbujanje sodelovanja med diplomanti, šolo in organizacijami.

VČLANITEV V ALUMNI KLUB

Diplomanti, ki želite postati člani alumni kluba, izpolnite prijavni obrazec.

Člani Alumni kluba Višje strokovne šole lahko sodelujejo s šolo:
• kot mentorji študentom,
• kot organizatorji strokovnih delavnic, ekskurzij in drugih srečanj,
• kot organizatorji družabnih, športnih in drugih dogodkov,
• kot promotorji, sponzorji in donatorji šole,
• kot vezni člen med študenti in organizacijami.
Člani kluba lahko šoli tudi sami predlagajo oblike sodelovanja.

Od članov kluba pričakujemo:
• širjenje prepoznavnosti naše šole v svojem okolju,
• kreativne ideje,
• predloge in pobude o sodelovanju.