E+ 2018 – KA107:

Projekt mobilnosti s partnerskimi državami v terciarnem izobraževanju (1. 6. 2018 – 30. 9. 2019)

Tema:
Spletne učilnice in upravljanje E+ projektov
Mobilnost študentov za prakso

Title: 

Online classrooms and managing E+ projects
Student mobility for traineeships

Partnerja:

 

Celje School of Economics, Higher Vocational College, Slovenia

E+ Coordinator: Mojca Sendelbah

Članice/Members: mag. Marjana Leva Bukovnik, Metka Nosan, mag. Zdenka Grlica

Higher Business School of Professional Studies in Leskovac, Serbia

E+ Coordinator: Dr. Dragan Stojanović

Člani/Members: Dr. Tanja Janaćković, Ljubica Janjić, Lazar Krstić

 

Povzetek:

Pri oblikovanju ciljev projekta smo si postavili tri smernice: usposobiti predavatelje Visoke poslovne škole iz Leskovca za postavitev in uporabo spletnih učilnic, vodjo Pisarne za projekte in mednarodno sodelovanje iz Leskovac podrobno spoznati z vsebino in postopki vodenja E+ projektov in prvič organizirati izmenjavo študentov obeh institucij za namen opravljanja prakse.Uspešno smo izvedli vseh 14 načrtovanih mobilnosti.

Tako so oktobra 2018 na dvomesečno mobilnost z namenom prakse v Celje prišli štirje študenti Visoke poslovne šole iz Leskovca. Delo so opravljali v podjetjih EKOPLUS, Intersplet in Lesoprodukt ter na Regionalni gospodarski zbornici Celje.

V mesecu oktobru 2018 so potekale aktivnosti informatikov iz obeh institucij na področju vzpostavitve in dostopa do orodja Moodle za pripravo spletnih učilnic. V novembru 2018 smo v Celju izvedli mobilnost treh predavateljev in vodje Pisarne za projekte in mednarodno sodelovanje iz VPŠSS Leskovac. Trije predavatelji so izvajali kombinirano mobilnost: 4 ure predavanj na teme iz svojih predmetnih področij  ter usposabljanje za spoznavanje orodja Moodle in vsebinske postavitve spletnih učilnic.

Skupaj smo obiskali tudi organizacije, kjer so študentje iz Leskovca opravljali prakso ter pridobili mnenja o izvedbi prakse z mentorji in vodstvi organizacij.

Vodja mednarodne pisarne in E+koordinatorica na EŠ Celje pa sta pregledala pripravo in prijavo projektov E+, faze pred, med in po mobilnosti ter spoznavanja osnovnih orodij E+.

Delo na postavitvi spletnih učilnic se je nadaljevalo do naslednjega obiska predavateljev iz Celja v Leskovac aprila 2019. Predavateljice iz EŠ Celje so izvedle 4 urna predavanja. Drugi del pa je bil namenjen pregledu, popravkom in predlogom za izboljšanje spletnih učilnic predavateljev iz Leskovca. Spletne učilnice so bile že izvajane »v živo«. Tako študenti kot predavatelji so bili navdušeni nad vsebino in uporabo. Organiziran je bil 2-urni tečaj za vse zainteresirane predavatelje z namenomn predstavitve pomena spletnih učilnic. Uporabo na konkretnem primeru so predstavili člani projektne skupine.

Vodja mednarodne pisarne iz VPŠSŠ Leskovac je v času od novembra 2018 do aprila 2019 pripravil osnutek prijave na razpis in le-to sta z E+ koordinatorico EŠ Celje pregledala in ugotavljala njeno primernost. V nadaljevanju sta pregledala pripravo dokumentacije, ki spremlja mobilnost ter pripravo poročil. Posebno pozornost sta namenila finančnemu spremljanju projekta.

Ob obisku Kancelarije za mlade smo se dogovorili za opravljanje prakse dveh študentk iz EŠ Celje. Spoznali smo mentorja, organizacijo, vsebino dela ter sestavili Learning Agreement for Traineeships.

Zadnji dve mobilnosti sta bili tako namenjeni dvema študentkama EŠ Celje, ki sta od sredine aprila do sredine junija 2019 opravljali prakso na Gradski upravi Leskovac v Kancelariji za mlade grada Leskovac. Spoznali sta delo občinske uprave, delo urada za mlade ter sodelovali v izvajanju vsebine tega urada.

Ob koncu projekta smo ocenili naše delo in učinke. Tako je vodja Pisarne za projekte in mednarodno sodelovanje iz VPŠSŠ Leskovac pridobil znanja in izkušnje za delo na Erasmus+ projektih v vseh fazah: pred, med in po mobilnosti, spremljanja realizacije in poročanja. Tako bo tudi EŠ Celje, Višja strokovna šola v prihodnosti z VPŠSS Leskovac lažje sodelovala kot prijaviteljica ali partnerica pri E+ programu. Predavatelji šole iz Leskovca, ki so se usposabljali za uporabo spletnih učilnic so širili svoje digitalne kompetence in posodobili pedagoški procesa. Pri učinkih poučevanja pa je vsekakor pomemben pretok novih znanj in praks iz ene države v drugo, ki je zanimiva tudi iz perspektive SLO kot članice in SRB kot nečlanice EU. Glede na dobre gospodarske povezave SLO in SRB je za študente pomembno širjenje znanja tudi z vidika razumevanja medkulturnih in gospodarskih razlik ter podobnosti. Predavanja predavateljev iz partnerskih institucij pa prinesejo korist tudi tistim študentom, ki iz različnih razlogov ne bodo mogli sodelovati v mobilnosti. Učinki pri študentih je poleg pridobivanja novih znanj in  spretnosti zelo pomembna okrepljena medkulturna zavest, ki se kaže v lažjem sodelovanju z ljudmi iz drugih okolij in kultur ter dvig samozavesti in izboljšano prepričanje o svojih zmožnostih. Organizacije, ki so sodelovale in omogočile praktično izobraževanje študentom pa so pridobile nove povezave s študenti, nekoč potencialnimi podjetniki/zaposlenimi iz druge države. Projekt ima trajnostni učinek, saj se spletne učilnice na instituciji v Leskovcu uporabljajo naprej in širijo krog uporabnikov tudi po zaključku projekta s pomočjo prenosa znanja, ki so ga pridobili udeleženci. Dolgoročno se kaže učinek tudi v kvaliteti povezave med institucijama na področju skupnih projektov in širjenja sodelovanja z novimi partnerji preko mreže mednarodnega sodelovanja.


Tema: Spletne učilnice in upravljanje E+ projektov
Title: Online classrooms and managing E+ projects

Celje, Slovenija (19. 11. 2018 – 23. 11. 2018)

V novembru 2018 smo v Celju izvedli mobilnost predavateljev in vodje Pisarne za projekte in mednarodno sodelovanje iz VPŠSS Leskovac. Trije predavatelji so izvajali kombinirano mobilnost: 4 ure predavanj na teme iz svojih predmetnih področij  ter usposabljanje za spoznavanje orodja Moodle in vsebinske postavitve spletnih učilnic. Skupaj smo obiskali tudi organizacije, kjer so študentje iz Leskovca opravljali prakso ter pridobili mnenja o izvedbi prakse z mentorji in vodstvi organizacij. Vodja mednarodne pisarne in E+koordinatorica na EŠ Celje pa sta pregledala pripravo in prijavo projektov E+, faze pred, med in po mobilnosti ter spoznavanja osnovnih orodij E+.

 

Leskovac, Srbija (8. 4. 2019 – 12. 4. 2019)

Delo na postavitvi spletnih učilnic se je nadaljevalo do naslednjega obiska predavateljev iz Celja v Leskovac aprila 2019. Predavateljice iz EŠ Celje, Višje strokovne šole so izvedle 4 urna predavanja. Drugi del pa je bil namenjen pregledu, popravkom in predlogom za izboljšanje spletnih učilnic predavateljev iz Leskovca. Spletne učilnice so bile že izvajane »v živo«. Tako študenti kot predavatelji so bili navdušeni nad vsebino in uporabo. Organiziran je bil 2-urni tečaj za vse zainteresirane predavatelje z namenomn predstavitve pomena spletnih učilnic. Uporabo na konkretnem primeru so predstavili člani projektne skupine. Vodja mednarodne pisarne iz VPŠSŠ Leskovac je v času od novembra 2018 do aprila 2019 pripravil osnutek prijave na razpis in le-to sta z E+ koordinatorico EŠ Celje pregledala in ugotavljala njeno primernost. V nadaljevanju sta pregledala pripravo dokumentacije, ki spremlja mobilnost ter pripravo poročil. Posebno pozornost sta namenila finančnemu spremljanju projekta. Ob obisku Kancelarije za mlade smo se dogovorili za opravljanje prakse dveh študentk iz EŠ Celje. Spoznali smo mentorja, organizacijo, vsebino dela ter sestavili Learning Agreement for Traineeships.


Tema: Mobilnost študentov za prakso
Title: Student mobility for traineeships

Celje, Slovenija (14. 10. 2018  – 15. 12. 2018)

Oktobra 2018 so na dvomesečno mobilnost z namenom prakse v Celje prišli štirje študenti Visoke poslovne šole iz Leskovca. Delo so opravljali v podjetjih EKOPLUS, Intersplet in Lesoprodukt ter na Regionalni gospodarski zbornici Celje.

V okviru obiska predavateljev in koordinatorja iz Leskovca novembra 2018, smo skupaj obiskali organizacije, kjer so njihovi študentje opravljali prakso. Tam smo se srečali z njihovimi mentorji in vodstvi podjetij. Ker je bila to prva organizacija prakse srbskih študentov v Sloveniji, smo v pogovoru izmenjali spoznanja in izkušnje o pomenu izvajanja prakse tujih študentov.

 

Leskovac, Srbija (22. 4. 2019 – 21. 6. 2019)

Zadnji dve mobilnosti v našem projektu sta bili namenjeni dvema študentkama EŠ Celje, Višje strokovne šole, ki sta od sredine aprila do sredine junija 2019 opravljali prakso na Gradski upravi Leskovac v Kancelariji za mlade grada Leskovac. Spoznali sta delo občinske uprave, delo urada za mlade ter sodelovali v izvajanju vsebine tega urada.

SUMMARY E+2018 KA103

The summary of this project will be something special, in fact a disappointment over its realization caused by the conditions of the COVID pandemic. Our goals were, of course, related to the successful mobility of students and staff, which we have so far managed to achieve 100 %.

We started successfully with the implementation of mobility for teaching our foreign language lecturer in Istanbul at Sabahattin Zaim University in April 2019. This was the first contact with an educational institution in Turkey, where the lecturer presented Celje, Slovenia, our education system and our institution. She introduced and implemented some new methods of teaching English. The topic of the lectures were intercultural differences, prejudices, stereotypes and how to include them in English lessons. The lectures and the whole visit were a great challenge and enrichment for the lecturer. Establishing contact with Turkey and arranging a “return” visit of their lecturers was also very important.

After the presentation of the Erasmus+ program, the published call for students and the meeting of interested students with the E+ coordinator, one student decided on mobility. In November 2019, we started the activity and the student received all the help to arrange mobility for the purpose of internship in Portugal. The E+ coordinator connected him with POLYTECHNIC OF PORTO, SCHOOL OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY in Portugal, we have already arranged the initial documentation, accommodation and the student has passed the OLS. He would start the internship in January 2020. Then the student resigned unexpectedly, for personal reasons.

We resolved the situation in cooperation with the National Agency. Following an application to change the type of mobility, in March 2020 we were granted an extraordinary transfer of funds from student mobility for traineeships to staff mobility for training purposes. Thus, we were able to prepare everything necessary for the mobility of three lecturers at the Integrated Business Faculty in Skopje, Macedonia. In the first half of March, we arranged all the documentation, booked a hotel and bought plane tickets. Due to the declaration of the COVID pandemic, the planned mobility was cancelled.

We did not give up, believed in improving the situation and asked for an extension of the project until the end of May 2021. Of course, there were many obstacles: closure of borders, closed educational institutions with the implementation of distance learning and of course, staff fear of participating in mobility due to unstable and rapidly changing conditions.

We really hope that such a year will not happen again, that we will be able to overcome obstacles and still go on physical mobility. As a positive shift, we can state that from mid-May (KA107) to the end of June 2021 (KA103) we again performed six staff mobility.