20 LET DELOVANJA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

Pred dvema desetletjema je bilo potrebno verjeti v drzno idejo, da lahko tudi Celje postane živahno študijsko središče, ki bo s svojim dinamičnim razvojem in uveljavitvijo v izobraževalnih in gospodarskih krogih privabljalo v naše mesto ob Savinji številne študente, visoko strokovno usposobljene predavatelje, ugledne raziskovalce, teoretike in praktike, ki živijo in delajo v različnih okoljih.

Danes smo ponosni, kajti bili smo med tistimi, ki so utirali pot. Lahko rečemo, da je Ekonomska šola Celje,  Višja strokovna šola, šola s tradicijo, saj je na Celjskem svoje prve študente vpisala že leta 2000. V času delovanja se je razvila v eno vodilnih slovenskih višjih šol na področju ekonomije, socialne mreže in varovanja ter tako uspela uresničiti ob ustanovitvi zastavljeno vizijo. Šola uspešno pokriva potrebe ekonomskih in socialnih strok, kar dokazujejo tudi organizacije, ki ji zaupajo že vsa leta.

Poslanstvo Višje strokovne šole je izvajati kakovostno višješolsko izobraževanje v neposredni povezavi z gospodarstvom, sodelovati v različnih projektih in slediti trendom družbe v duhu trajnostnega razvoja ter večje družbene odgovornosti.

mag. Bojan Sešel

Ravnatelj Višje strokovne šole